Honorarsatser:

Køb af ejerlejlighed (standard)                                                        kr.  5.000 + moms

Køb af hus (standard)                                                                       kr.  6.500 + moms

Udfærdigelse og tinglysning af ægtepagt (standard)                  kr.  3.800 + moms

Udfærdigelse og notering af testamente (standard)                   kr.  3.500 + moms

Stiftelse af ApS (standard)                                                               kr.  4.500 + moms

Stiftelse af A/S (standard)                                                                kr.  5.500 + moms

 

 

Ovennævnte priser er excl. afgifter til Staten, Erhvervsstyrelsen m.m.

Såfremt fagområde ikke er nævnt ovenfor, gælder nedenstående:

Beregning af honorar sker efter medgået tid til sagens behandling. Der tages dog hensyn til sagens karakter, den økonomiske værdi samt det opnåede resultat.

Kontakt os for yderligere oplysninger.